El món de la informàtica i la ciberseguretat és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana. El fet que cada vegada hi hagi més tecnologia al nostre voltant fa que estiguem més exposats als ciberatacs. Hacking ètic, avaluació de vulnerabilitats i pentesting són paraules que s’han incorporat dins el vocabulari informàtic. Si vols formar part d’aquest món i convertir-te en un especialista en ciberseguretat, aquest és el teu Cicle Formatiu. Inscriu-te i forma’t professionalment!

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

Objectiu: Anàlisi de vulnerabilitats i aprenentatge d’habilitats en Hacking Ètic. Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Mòduls

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades

Mòdul 3: Programació Bàsica

Mòdul 4: Llenguatge de Marques

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatius

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Mòdul 14: Projecte

Mòdul 15: Formació en centres de treball

Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic

Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Contacta