El món de la informàtica és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest entorn. Si tens ganes de descobrir les teves habilitats i competències tecnològiques des d’un punt de vista més pràctic, aquest és el teu cicle formatiu. Inscriu-te forma’t professionalment!

Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb possibilitat de compaginar amb el món laboral.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

Mòduls

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques

Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa

Mòdul 5: Xarxes Locals

Mòdul 6: Seguretat informàtic

Mòdul 7: Serveis de xarxa

Mòdul 8: Aplicacions Web

Mòdul 9: Formació i orientació laboral

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 11: Anglès tècnic

Mòdul 12: Síntesi

Mòdul 13: Formació en centres de treball

Contacta