Si vols aprendre com portar a terme l’organització, l’administració i la gestió personal dins d’una empresa, aquest és el teu cicle. Si vols entendre les operacions econòmiques i financeres i poder assessorar a clients dins de l’àmbit públic i privat, aquest és el teu cicle. Inscriu-te!

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada. Aprendre a gestionar la informació i actuar segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Mòduls

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client

Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial

Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació

Mòdul 6: Anglès

Mòdul 7: Gestió de recursos humans

Mòdul 8: Gestió financera

Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat

Mòdul 10: Gestió logística i comercial

Mòdul 11: Simulació empresarial

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial

Mòdul 14: Projecte d’administració i finances

Mòdul 15: Formació en centres de trebal

Contacta